Seriöst Roligt Lärande

Seriöst Roligt Lärande

Vare sig det gäller att få medarbetare att förstå en ny strategi, förbättra processer internt eller skapa ett bättre resultat, alternativt att hjälpa medarbetare till större affärskunskap generellt, handlar det om att få folk att agera på ett annat sätt. Hur får man människor att ändra sitt beteende? Vi menar att det bästa sättet att ta till sig nya sätt att jobba och att lära sig nya saker är att få praktisk erfarenhet.

Celemis affärssimuleringar återskapar utmaningar och affärsmässiga situationer så att deltagare kan utmana sig själva. De kan testa sin kompetens och undersöka nya koncept i en realistisk miljö; en ofarlig, praktisk – men verklig miljö.

Med trettio års erfarenhet av undersökande lärande, med en imponerande kundlista, med över fyra miljoner deltagare i olika program vet vi att vår metodik och våra lösningar ger bra stöd för dig som vill genomföra förändringar i ditt företag. Vi hjälper kunder av olika storlekar och i olika industrier.

Målet med varje simulering är att se till att deltagarna kan experimentera med verkligheten utan utsätta verksamheten för fara.

Kraften i Lärandet

Våra affärssimuleringar är inte lekar; men seriösa spel. De är erfarenheter som syftar till effektivt lärande – autonoma lärerfarenheter som återskapar ett affärsmässigt sammanhang med verkliga utmaningar. Strategier som skapas, beslut som ska fattas, överväganden som ska göras. Deltagarna kan testa sig själva både strategiskt och operativt, i en transparent kontext. Deltagarna lär sig av varandra – i ett samarbete över gränserna. De gör misstag och lär sig av dem.

Läs mer på celemi.com

Våra affärssimuleringar

Celemi Apples & Oranges™

Genom ett fiktivt företag, A&O Inc, får de tävlande lagen engagera sig för att driva företaget så framgångsrikt som möjligt. Deltagarna bekantar sig med viktiga nyckeltal och får sedan tillfälle att praktisera dem. Det handlar om att sänka kostnader, skapa lönsamhet och att hitta rätt strategi. Efter det här programmet förstår deltagarna vad finanschefer talar om, begriper nyckeltal och kan läsa en resultat-såväl som en balansräkning. Varje deltagare kommer att veta hur de som individer kan påverka företagets hela resultat.

Celemi Tango™

I Celemi Tango™, ställs lagen – som tävlar mot varandra – inför flera utmaningar. Det handlar om att driva ett företag framgångsrikt genom att se till att det är lönsamt. Det räcker emellertid inte. Det finns ledarskapsutmaningar som utmanar deltagarna i att se till att medarbetarna trivs, är utmanade och engagerade. Det gäller att vara en duktig manager – ha koll på resultat- och balansräkning. Men det handlar också om att göra överväganden som ledare för ett bolag med självständiga individer. Konkurrensen är mördande; både konkurrensen om medarbetarna och konkurrensen om kunderna. Deltagarna måste tänka ut en vinnande strategi som går ut på att se till att medarbetarna blir en konkurrensfördel.

Celemi Cayenne™

Inför ett stort projekt eller efter ett stort projekt kan det finnas anledning att förbereda sig för de utmaningar ett stort projekt kan medföra- alternativt dra slutsatser om vad som gick fel. I Celemi Cayenne™ får deltagarna identifiera och kartlägga utmaningar som är vanliga i projekt. För att inte göra farliga misstag får man pröva sin projektledarkompetens inom ramen för simuleringen. Det är en spännande simulering som projekt- och programledare såväl som övriga projektdeltagare.

Celemi Decision Base™

Celemi Decision Base™ är en micro-MBA som spelas av stora universitet runtom i världen. Lagen tävlar mot varandra. De styr ett klassiskt kapitalintensivt tillverkningsföretag. Det är lättare sagt än gjort. Det gäller att fatta strategiska såväl som operativa beslut. Det gäller att ha styr på finanserna, satsa på rätt marknader och produkter. Spänningen tenderar att bli mycket hög och lärpoängerna många. Celemi Decision Base™ riktar sig särskilt till ledare, chefer eller blivande sådana.

Celemi Enterprise™

Celemi Enterprise™ simulerar en dynamisk marknad på vilken deltagarna måste etablera sig och anpassa sina strategier för att locka till sig kunder. För att lyckas med detta, måste lagen optimera marknadsvärdet – och hitta den bästa affärsmässiga vägen framåt. Detta är strategi på hög nivå.

Celemi Livon™

Celemi Livon får deltagarna lära sig marknadsföringsprinciper. Man lär sig hur marknadsledare attrahera och behåller sina kunder genom att tydligt differentiera sig och skapa ett starkt varumärke.

Celemi Livon Lite ™

Celemi Livon Lite ™ är den snabba versionen av Celemi Livon™. Deltagarna i lagen lär sig principer för marknadsföring. De lär sig också varför det är nödvändigt att satsa på differentiering, en tydlig visuell identitet och ett starkt varumärke.

Celemi Performance™

I Celemi Performance™ lär sig deltagarna grundläggande principer för företagande; hur man skapar konkurrensfördelar för att vinna kunder. Simuleringen ger deltagaren en snabb överblick över ett företags strategiska situation och utmaningar.

Celemi Sales Endeavour™

I Celemi Sales Endeavour™ handlar det om att identifiera och följa upp värdefulla försäljningsmöjligheter. De baseras på verkliga prospects och simuleringen avslutas med att man gör en fullständig försäljningsplan.

The Medici Game™

Medici Game™ är en stimulerande workshop på temat innovation. Den motiverar deltagarna att tänka utanför den berömda boxen. Hur skapas innovationer? Vad är en innovation? Innovationer skapas ofta i möten mellan olika discipliner och i tvärfunktionella sammanhang. Medici Game väcker lust att skapa och sprida innovationskultur och är en bra start för bolag som eftersträvar större kreativitet i organisationen.

Vad våra kunder säger

“Celemi’s lärprogram har verkligen hjälpt oss att stärka vår kultur.”

— IKEA

“Det var fantastiskt! Vi har gjort Decision Base till en obligatorisk kurs för alla våra säljare.”

—  Försäljningschef, Oracle